ลูกค้าจาก โคราช / นครราชสีมา

 ส่งเครื่อง กลึง CH430x1100 + Linear Mitutoyo พร้อมช่างติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งาน

Visitors: 43,367