ลูกค้าจาก บางโฉลง / สมุทรปราการ

 ส่งเครื่อง กลึง CH530x1100 + Linear Mitutoyo พร้อมช่างติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งาน

Visitors: 43,366