ลูกค้าจาก เพชรเกษม

 ส่งเครื่องกลึง CHD660x1500 , CH430x1100, CL-38Ax1500   พร้อมช่างติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งาน

Visitors: 43,365