CH430x1100

ลูกค้าจาก สปป.ลาว

CH430x1100  ส่งเครื่อง พร้อมช่างบินไปติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งานที่ลาว

ลูกค้าให้การต้อนรับช่างของเราเป็นอย่างดี ขอบพระคุณมากๆคะ

 

 

Visitors: 43,367