บริษัทฟอซ ลิ้งค์ จำกัด  FORCE LINK CO.,LTD

 

  เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2543  โดยเริ่มดำเนินกิจการ จากการนำเข้าสินค้าประเภท เครื่องมือวัด เครื่องจักร ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จากประเทศไต้หวัน และ จีน ซึ่งเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ทำให้มีโรงงานเกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยดีตลอดมา

  ตลอดระเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักร โดยมีผลงานและบริการเป็นที่ยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยชั้นนำ จนมาถึงปัจจุบัน

 

 

  

 

 

Visitors: 96,265