บริษัทฟอซ ลิ้งค์ จำกัด  FORCE LINK CO.,LTD

 

  เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2543  โดยเริ่มดำเนินกิจการ จากการนำเข้าสินค้าประเภท เครื่องมือวัด เครื่องจักร ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จากประเทศไต้หวัน และ จีน ซึ่งเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ทำให้มีโรงงานเกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยดีตลอดมา

  ตลอดระเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักร โดยมีผลงานและบริการเป็นที่ยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยชั้นนำ จนมาถึงปัจจุบัน

 

ติดต่อเรา

 

ฝ่ายบัญชี/การเงิน

คุณปิยะวรรณ ( แอม ) Tel. 02-750-2705

 

ฝ่ายขาย  

คุณจิรนันท์   ( เอ )     Tel. 086-311-7798  "ประสานงานขาย"

คุณประสิทธิ์ ( หนุ่ย ) Tel. 081-733-6885 "Sales02"

คุณดุสิต       ( เอส )   Tel. 091-771-0367 "Sales03"

 

ฝ่ายเซอร์วิส

คุณวิภาณี    ( ฟ้า )     Tel. 091-772-6848

 

 

 

 

Visitors: 17,459